Nog 10 dagen open dit jaar….

De herfst is nu echt aangetreden. Je kan nog tot 1 november komen spelen bij ’t Kwekkeltje. Daarna gaan we dicht tot 1 april 2015 zodat we groot onderhoud kunnen plegen en enkele nieuwe projecten uit te voeren. Hopeljk nog een keertje tot ziens in 2014!

Advertenties