Onze gedragscode!

Een veilige speelomgeving is belangrijk. We kennen daarom binnen onze vrijwilligersorganisatie een gedragscode met o.a. een Verklaring omtrent Gedrag en een vertrouwenspersoon. Zie voor details de gedragscode.

VOG

Advertenties